2η θέση για την Πήττα στην Ταραγόνα

© 2020 by Lluís Yebra